W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze  serdecznie witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej OSP Łysa Góra.

Zapraszamy do częstego odwiedzania portalu, na którym chcemy pokazać mieszkańcom naszej wioski oraz wszystkim sympatykom to z czym członkowie naszej OSP spotykają się na co dzień. Zapraszamy również do wpisywania się w księdze gości.

AUTO

Misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej tak w gronie strażaków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących sprzymierzeńcami.